Post

Objaśnienie skurczu w połączeniach ukośnych

Skurcz w złączu ukośnym - dlaczego złącza ukośne się otwierają

Jestem pewien, że każdy widział połączenie ukośne, które otworzyło się podobnie jak to na tym zdjęciu. Chciałbym wyjaśnić, dlaczego dochodzi do tego typu skurczów w złączach ukośnych, aby można było spróbować uniknąć tego nieestetycznego problemu.

Aby zrozumieć ten problem należy najpierw poświęcić chwilę na zrozumienie jak drewno jest "zbudowane". Najłatwiej jest wyobrazić sobie, że drewno składa się z wielu bardzo małych rurek, które są ciasno upakowane razem. Rurki te biegną równolegle do kierunku włókien.

Jak widać na rysunku, przekrój poprzeczny drewna przypomina wiązkę słomek z porami biegnącymi zgodnie z kierunkiem słojów.

Pory te są wypełnione wodą, zawartość wilgoci w drewnie zmienia się w zależności od pory roku i wilgotności względnej. Kiedy drewno wysycha, rurki stają się węższe i powodują skurcz w kierunku poprzecznym. Skurcz wzdłuż kierunku słojów jest bardzo mały. Słomki" nie stają się krótsze, ale są węższe.

Przyjrzyjmy się więc teraz zdjęciu złącza ukośnego, biorąc pod uwagę fakt, że większość skurczu występuje w kierunku poprzecznym. Końcówka lub palce złącza ukośnego są bardzo wąskie w kierunku poprzecznym. Pięta złącza ukośnego ma pełną szerokość deski w kierunku poprzecznym. W związku z tym, w miarę wysychania, skurcz całkowity jest większy na pięcie złącza. Bardzo niewielki skurcz występuje na palcach połączenia. Ponadto, ruch w kierunku wzdłużnym (wzdłuż włókien) będzie niewielki lub żaden.

Stosowanie różnych rodzajów połączeń w celu zminimalizowania skurczu

W przypadku listew ozdobnych z profilami nie można oczywiście zrezygnować z połączeń ukośnych. Jednak materiał wykończeniowy, który jest płaski, najlepiej jest łączyć w narożniku metodą "doczołową" i "przelotową". Metoda doczołowa i przelotowa wyeliminuje sezonowe ruchy złącza. Aby zobaczyć jak ja lubię łączyć listwy przy pomocy wkrętów kieszeniowych sprawdź mój artykuł: Butt and Pass Pocket Screw Window Casing. Jeśli musisz użyć materiału wykończeniowego z profilem to upewnij się, że drewno jest zaaklimatyzowane do otaczających poziomów wilgotności i staraj się zapobiegać dużym zmianom wilgotności w domu.