Post

Sedno sprawy: Nawożenie drzew dla zdrowego wzrostu

Drzewa wyrastają z ziemi mocne i silne, wznosząc się na wysokość, której sami nigdy nie zdołamy osiągnąć. W ten sposób stają się potężnymi masztami i mocnymi wieżami, które co sezon błyskają liśćmi, sprawiając, że spoglądamy w górę... i uśmiechamy się.

Wpatrując się z podziwem w kwitnący spektakl, jaki drzewa wystawiają na powierzchni ziemi, często nie myślimy o tym, że za kulisami, czyli pod ziemią, dzieje się ważne wsparcie. System korzeniowy drzewa, choć dla nas niewidoczny, jest równie ważny i delikatny, jak piękno, które widzimy na powierzchni ziemi.

SCHODZENIE I BRUDZENIE SIĘ.

W naturalnym środowisku drzewa żyją bez większej troski. Jednak drzewa w miastach lub na terenach stworzonych przez człowieka rosną w ograniczonych strefach korzeniowych, są osadzone w ubitej glebie lub wzdłuż chodników. To właśnie tam właściwe nawożenie może odegrać ważną rolę. Nawóz może przyczynić się do poprawy zdrowia drzew, umożliwiając im lepsze radzenie sobie ze stresem spowodowanym nienaturalnym środowiskiem.

Do objawów drzew z niedoborem składników odżywczych należą: powolne tempo i mała ilość przyrostów rocznych, mniejsze niż zwykle i nie w pełni wybarwione liście, zwiększone występowanie chorób i problemów z owadami oraz zwiększona ilość martwych gałęzi, a także obumieranie końcówek gałęzi.

Drzewa, którym brakuje składników odżywczych, zwykle reagują na nawożenie. Zawsze jednak warto zwrócić się do profesjonalnie wyszkolonego arborysty, aby upewnił się, że drzewa mają zapewnione także inne ważne elementy. Obejmuje to łagodzenie problemów z sadzeniem lub komplikacji związanych z lokalizacją, sprawdzanie, czy drzewo nie otrzymuje zbyt dużo lub zbyt mało wilgoci, prawidłowe przycinanie i usuwanie ewentualnych szkód budowlanych lub opasujących je korzeni.

Trudno jest przewidzieć, jak silne i długotrwałe będą stresy środowiskowe, które wystąpią każdego roku. Przewidywalne jest natomiast to, że zdrowe drzewa często lepiej znoszą te stresy niż drzewa osłabione.

NAWOŻENIE PRZYNOSI KORZYŚCI TWOIM DRZEWOM.

"Wierzba d±b, któr± nawoził Davey dostała zauważalny zastrzyk energii dzięki nawożeniu," napisał klient Davey Richard Randall w liście z podziękowaniami. "Konkuruję z sąsiadem, który ma drzewo tego samego typu i wielkości. Od czasu nawożenia mój d±b dorównał - a może nawet przewyższył - drzewo mojego s±siada pod względem stopnia ulistnienia. Przypisuję to dokładności Davey'a i nawozowi Davey'a."

ZRÓBCIE KROK WE WŁAŚCIWYM KIERUNKU.

Przed nami zimna pogoda, ale Twoje drzewa nie muszą stawiać czoła wiatrom, deszczom i opadom śniegu z pustymi rękami. Skonsultuj się z jednym z profesjonalnie wyszkolonych arborystów Davey, aby ustalić, w jaki sposób możesz pomóc chronić swoje drzewa i przygotować je do zdrowego okresu wegetacyjnego w przyszłości.